[{{mminutes}}:{{sseconds}}] X
Пользователь приглашает вас присоединиться к открытой игре игре с друзьями .
Божена Немцова «Бабушка»
(4)       Используют 7 человек

Комментарии

milakral 10 июля 2013
Привет из Чешской Республики.
lovermann 25 июля 2012
Не знаю, если о чешском языке можно сказать, что он легкий для восприятия. Чешская речь очень монотонна по сравнению с русской. Говорят на одной ноте как бы. Для изучающих язык это может стать проблемой, потому что из такой монотонной каши очень тяжело выцеплять слова для понимания.
Uncle_Sam 12 мая 2011
Спасибо за подробный комментарий! Чешский действительно очень легкий для восприятия язык. Если вдумываться, что печатаю, то можно понять большую часть :)
LadyIrina 11 мая 2011
Да, Оксана, все мы братья - славяне... :)
BI-FI-Car 11 мая 2011
Обалдеть, начинаю читать - все понимаю!
Вспоминается книжка из детства с чешскими сказками, где все было понятно без картинок...
LadyIrina 11 мая 2011
Чешская раскладка клавиатуры -
Чешская раскладка занимает цифровой ряд, под буквы:
Ěě Šš Čč Řř Žž Ýý Áá Íí Éé
В ряд Q W E R T Z U I O P добавлена буква Úú
Кроме того, в ряд A S D F G H J K L добавлена буква Ůů
Буквы Z и Y поменялись местами, потому что шипящая Z встречается чаще.
Включен режим Caps Lock, набираем:
+ Ě Š Č Ř Ž Ý Á Í É
Q W E R T Z U I O P Ú
A S D F G H J K L Ů
Y X C V B N M
Выключен режим Caps Lock, набираем:
+ ě š č ř ž ý á í é
q w e r t z u i o p ú
a s d f g h j k l ů
y x c v b n m
Включен режим Caps Lock, и нажата клавиша Shift, набираем:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Z U I O P /
A S D F G H J K L “
Y X C V B N M
Выключен режим Caps Lock, и нажата клавиша Shift, набираем:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t z u i o p ú
a s d f g h j k l ů
y x c v b n m
Надо запомнить правила:
* ВКЛЮЧИТЬ чешскую раскладку клавиатуры.
* Для перехода от строчных букв к ПРОПИСНЫМ надо использовать режим Caps Lock. Caps Lock включен – набираем ПРОПИСНУЮ букву. Caps Lock выключен – набираем строчную букву.
* Цифры надо набирать с нажатой клавишей Shift. Сначала нажать клавишу Shift, потом, не отпуская ее, нужную цифру. При этом неважно включен или выключен режим Caps Lock.
Очень важно обратить внимание на следующую особенность, надстрочные знаки в чешском алфавите есть не только у букв, которые можно набрать на клавиатуре:
Ěě Šš Čč Řř Žž Ýý Áá Íí Éé Úú Ůů
Но и у букв, которых на клавиатуре нет:
Óó Ďď Ňň Ťť
Набирают их, используя комбинацию клавиш Shift и +\=
Например, как напечатать Ó
* Переключиться на чешскую раскладку
* Включить Caps Lock.
* Нажать +\=
* Отпустить +\=
* Нажать O
* Получится Ó
Как напечатать ó
* Переключиться на чешскую раскладку
* ВЫключить Caps Lock.
* Нажать +\=
* Отпустить +\=
* Нажать O
* Получится ó
Как напечатать Ď ( Ň Ť )
* Переключиться на чешскую раскладку
* Включить Caps Lock.
* Нажать одновременно Shift и +\=
* Отпустить Shift и +\=
* Нажать D
* Получится Ď
P.S. Если случайно не отпустить Shift и одновременно нажать D то получится опечатка ď вместо Ď.
Как напечатать ď ( ň ť )
* Переключиться на чешскую раскладку
* ВЫключить Caps Lock.
* Нажать одновременно Shift и +\=
* Отпустить Shift и +\=
* Нажать D
* Получится ď
P.S. Если случайно не отпустить Shift и одновременно нажать D то получится опечатка Ď вместо ď.
Uncle_Sam, это, наверное, не_апостроф, а гачек. См. тему про раскладки на форуме Юрикора (в подфоруме "Чемпионаты")

Гачек, наверняка! ))
http://urikor.net/phpBB2/viewtopic.php?p=66206#66206
Список форумов urikor.net -> Онлайн-чемпионат по слепой машинописи
-> "Вопросы по раскладкам", стр. 3
AvtandiLine 11 мая 2011
Uncle_Sam, это, наверное, не_апостроф, а гачек. См. тему про раскладки на форуме Юрикора (в подфоруме "Чемпионаты")
Uncle_Sam 11 мая 2011
PROcent: не всегда используют. Иногда и по старинке приходится... :)
VanDyk: легких путей не ищем...
VanDyk 11 мая 2011
О, ужас! Самый сложный язык выбрал))
Ну тогда этот вопрос к спецам.
PROcent 11 мая 2011
На чешском вообще сокращения эти используют... :))
Написать тут Еще комментарии
Описание:
книга на чешском языке
Автор:
LadyIrina
Создан:
23 июля 2010 в 17:15 (текущая версия от 10 октября 2018 в 20:36)
Публичный:
Нет
Тип словаря:
Книга
Последовательные отрывки из загруженного файла.
Информация:
Повесть «Бабушка» (1855) принадлежит к лучшим произведениям выдающейся чешской писательницы Божены Немцовой. Ей удалось запечатлеть величественные картины Чехии, ее людей, жизни и быта. Писательница обратилась к своим детским воспоминаниям; образ бабушки, простой крестьянки, стал символом чешского народа. Целые поколения чехов воспитывались на нравственных идеалах, изложенных в повести.
Содержание:
605 отрывков, 297538 символов
1 Babička. Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce! - Není více dobré stařenky! Dávno již odpočívá v chladné zemi!
Mně ale neumřela! - Obraz její odtisknut v duši mé s veškerou svojí barvitostí, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní! - Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak; ale nástin tento, perem kreslený - nevím, nevím, jak se komu zalíbí!
Ty jsi ale vždy říkala: "Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem." Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píšu.
2 Babička měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn řemeslník též byl již samostatným a přiženil se do městského domku. Babička bydlela v pohorské vesničce, na slezských hranicích, žila spokojeně v malé chaloupce se starou Bětkou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila.
Nežila osamotnělá ve své chaloupce; všichni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami, ona jim byla matkou, rádkyní, bez ní se neskončil ani křest, ani svatba, ani pohřeb.
3 Tu najednou přišel babičce list z Vídně od nejstarší dcery, v němž jí vědomost dávala, že manžel její službu přijal u jedné kněžny, která má velké panství v Čechách, a sice jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička bydlí. Tam že se nyní s rodinou odstěhuje, manžel pak vždy jen přes léto že tam bude, když i paní kněžna se tam zdržuje. Ku konci listu stála vroucí prosba, aby babička k nim se odebrala navždy a živobytí svoje u dcery a vnoučat strávila, kteří se již na ni těší.
4 Babička se rozplakala; nevěděla, co má dělat! Srdce ji táhlo k dceři a k vnoučátkům, jichž neznala ještě, dávný zvyk poutal ji k malé chaloupce a k dobrým přátelům! Ale krev není voda, touha přemohla dávný zvyk, babička se rozmyslila, že pojede. Chaloupku se vším, co v ní, odevzdala staré Bětce s doložením: "Nevím, jak se mi tam líbit bude a jestli přece zde neumru mezi vámi." Když jednoho dne vozík u chaloupky se zastavil, naložil naň kočí Václav babiččinu malovanou truhlu, kolovrat, bez něhož být nemohla, košík, v němž byla čtyry chocholatá kuřátka, pytlík s dvěma čtverobarevnými koťaty a pak babičku, která pro pláč ani neviděla před sebe.
5 Požehnáním přátel provázena odjela k novému domovu.
Jakého to očekávání, jakého radování na Starém bělidle! Tak totiž nazýval lid osamělé stavení v rozkošném údolíčku, jež paní Proškové, babiččině to dceři, za byt vykázáno bylo. Děti vybíhaly každou chvilku na cestu dívat se, nejede-li už Václav, a každému, kdo šel kolem, vypravovaly: "Dnes už přijede naše babička!" Samy pak mezi sebou si ustavičně povídaly: "Jakápak asi ta babička bude?"
Ony znaly více babiček, podoby jejich se jim v hlavě pletly, nevěděly však, ku které tu svou babičku připodobnit.
6 Tu konečně přijíždí k stavení vozík! "Babička už jede!" rozlehlo se po domě; pan Prošek, paní, Bětka nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové, Sultán a Tyrl, všecko vyběhlo přede dvéře vítat babičku.
S vozu slézá žena v bílé plachetce, v selském obleku. Děti zůstaly stát, všecky tři vedle sebe, ani s babičky oka nespustily! Tatínek jí tiskl ruku, maminka ji plačíc objímala, ona pak je plačíc též líbala na obě líce.
7 Bětka přistrčila jí malého kojence, boubelatou Adelku, a babička se na ni smála, jmenovala ji malé robátko a udělala jí křížek. Pak ale ohlídla se po ostatních dětech, volajíc na ně tónem nejupřímnějším: "Moje zlaté děti, moje holátka, co jsem se na vás těšila!" Ale děti sklopily oči a zůstaly stát, jako by je přimrazil, a teprv na matčin rozkaz podaly svoje růžová líčka babičce k políbení. Nemohly se ani vzpamatovat! Jakpak, to byla babička zcela jinaká než všechny ty, co kdy viděly; takovou babičku ony ještě jaktěživy neviděly! Div na ní oči nenechaly! Kamkoli se postavila, obcházely si ji kolem dokola a prohlížely od hlavy do paty.
8 Obdivujou tmavý kožíšek s dlouhými varhánkami vzadu, řásnou zelenou mezulánku, lemovanou širokou pentlí; líbí se jim červený květovaný šátek, jejž babička na placku vázaný má pod bílou plachetkou; posedají na zem, aby dobře prohlídnout mohly červený cvikel na bílých punčochách a černé pantoflíčky. Vilímek poškubuje barevné klůcky na rohožové mošince, kterou babička drží na ruce, a Jan, starší z dvou chlapců, zpolehounka zdvihá babičce bílý, červeně pasovaný fěrtoch, neboť nahmatal pod ním cosi tvrdého.
9 Byl tam veliký kapsář. Jan by byl také rád věděl, co v něm je, ale nejstarší z dětí, Barunka, odstrčila ho, šeptajíc mu: "Počkej, já to povím, že chceš sahat babičce do kapsáře!" - To šeptnutí byla ale trochu hlasité - bylo je slyšet za devátou stěnou. Babička si toho všimla, nechala řeči s dcerou, sáhla do kapsáře řkouc: "No, podívejte se, co tu všecko mám!" A na klín vykládala růženec, kudlu, několik chlebových kůrek, kousek tkanice, dva marcipánové koníčky a dvě panenky.
10 Poslední věci byly pro děti; když jim to babička podala, doložila: "Ještě něco vám babička přivezla!" a hned vyndávala z mošinky jablka a kraslice, z pytlíku osvobodila koťata, z košíku kuřátka. To bylo radosti, to bylo skákání! Babička byla nejhodnější babička! "To jsou koťata májová, čtyř barev, ta chytají výborně myši; dobré jsou v domě. Kuřátka jsou ochočeny, a když si je Barunka naučí, budou za ní běhat jako psíčkové!" povídala babička a děti se hned ptaly na to i ono, nic se neupejpaly, hned byly s babičkou dobří kamarádi.
 

Связаться
Выделить
Выделите фрагменты страницы, относящиеся к вашему сообщению
Скрыть сведения
Скрыть всю личную информацию
Отмена